Klaipėdos Šviesų festivalis 2018

Klaipėdos Šviesų festivalio rėmėjų plakatas


Klaipėdos Šviesų festivalyje, Dizaino pasaulis rūpinosi, kad komunikacinė vizualinė festivalio informacija (tentas) atsirastų laiku, vietoje ir kokybiškai.

jurossvente.lt