/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Klaipėdos Šviesų festivalis 2018

Klaipėdos Šviesų festivalio rėmėjų plakatas


Klaipėdos Šviesų festivalyje, Dizaino pasaulis rūpinosi, kad komunikacinė vizualinė festivalio informacija (tentas) atsirastų laiku, vietoje ir kokybiškai.

jurossvente.lt